Do Violeta ao Vermelho… em turco! – Kırmızıdan Mora – 13 Bizim Uğurlu Sayımızdır

2012 yılı, biz sözel çevirmenlerin Premium Kataloğunun Web ortamına girdiği yıldır.

 

Catálogo Premium LogoÇıkıș noktasındaki düșüncemiz sözel çevirmenler ve müșterileri, aracıları devreden çıkararak, belirli arama ölçütleri olan bir telefon rehberi gibi olușturduğumuz bütüncül bir platformda bulușturmaktı: Brezilya ve Amerika kıtasının farklı yerlerinde bulunan yeminli çevirmenler, ekipman kiralayan șirketler ve büfe hizmetleri sağlayan kurulușlar. Müşteri, sitenin kısa metinler ve resimler ile desteklenen sadeliği ve elverișliliği sayesinde gereksinimlerini kargılayabilmeliydi. Amacımız cesur ve modern bir tasarım ile konferans çevirmenliğini çerçeveleyen klişelerden arınarak, nitelikli ve gelişkin bir site yoluyla müşterinin beklentilerini karşılamaktı.

Premium Kataloğun ilk sayfası Brezilyalı 30 konferans ve yazılı çevirmen tarafından hazırlandı. Sonrasında, önce Arjantinli, ardından Venezüellalı, Kolombiyalı  ve kuzey Amerikalı çevirmenler bize katıldılar. Bütün bu ülkelerdekilerle birlikte, bazıları nadir dillerle çalışan birçok yeminli konferans ve yazılı çevirmen, adım adım șu an ulaştığımız ilişki ağını şekillendirdiler. Brezilya´nen 4 bölgesinde olmamızın yanı sıra zengin ve 4 boyutlu bir ortamda 77 konferans çevirmeninden oluşan süper bir uluslararası ekibe yaslanıyoruz. Becerilerimiz, kabin saatlerimiz ve hikayelerimiz her alanda verimli iș yapabilme olanağı sağladığı gibi sağlam ve istikrarlı bir kataloğumuz olmasını da temin etmektedir. Ayrıca, yakın gelecekte bir kitabin sayfalarını  doldurabilecek ölçüde “kabin hikayeleri” biriktirdiğimizi de belirtmeliyiz.

Bu bloğu olușturmamızın bir diğer nedeni çalıșmalarımızı  sis perdesi arkasından çıkarıp, gerçek yüzümüz ile ilkelerimiz ve düșüncelerimizi anlatmaya karar vermemizdir. Bu blog yalnızca konferans çevirmenleri, müșteriler, meslektașlar ve düșüncelerimizi değil etik ilkelerimizi ve davranıș kalıplarımızı da içeren bir iletișim aracı olarak düșünüldü. Söylemeliyiz ki, bloğumuz daha șimdiden dünya turunun önemli bir Kısmını tamamladı; sitenin tanıtımı Almanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Tükrçe, Arapça ve İsveççe okunabilir.

Konferans çevirmenleri iletișim ağı ile ilgili hazırlamıș olduğumuz bir broșür var:

Konferans Çevirmenleri Premium Kataloğu

Küresel Dünya için Bütüncül Bir Site

İyi Bir Konferans Çevirmeni ile Çalıșın, Sınırları Așın

 

Bize kulak veren insanlar için, kelimelerin bilinen dünyasından çıkarak, nasıl gördüğümüzü ve neler hissettiğimizi imaj yoluyla anlatacak gerçek zamanlı bir video hazırladık. Burada, konferans çevirmenlerinin ne derece demirden sinirlere sahip olduklarını bir kez daha görebilirsiniz.

VIDEO

Premium Katalog zaman geçtikçe yenilikleri ve imkanlari hedefleyen misyonuna ulașıyor. Bu Katalog piyasanın değișik gereksinimlerine yanıt verme becerisine sahip prefesyonel ve dinamik konferans çevirmenlerinden olușan bir platformdur.

Didier Marlier´nin idealini gerçekleștirmeye yönelik bu katalog, iș üretimi yoluyla herkesin kazanabileceği bir  *açık ekonominin kurulmasının yanı sıra, esas amacı konferans çevirmenleri ve müșteriler arasında doğrudan bir iletișim kanalı açarak yapılan ișin heyecanının ifade ve paylașımını amaçlamaktadır.

Amerika kıtasına yayılmıș olan bu nüans ve ton kartelası 13 rakamını uğurlu sayı yapacaktır.

*Açık bir ekonomi așağıdaki ilke ve değerler çerçevesinde varlık bulur:

1) Cömertlik: Şifreleri olmayan açık bir kültürünün özgür bir içeriğe bağlanması.

2) Sorumluluk (ve öz disiplin): Sorumluluk ve özgürlüğün doğru orantılı olușu ve fırsatların bu kapsamda ele alınması.

3) Bolluk (ilkesi): Korumacı ve rekabetçi tutumlardan uzak kalma tavrı.

4) Değer (özgün): “Yeni Kapitalizm” olarak tescil edilmiș marka genelde bilgi ile temsil ediliyor.

5) Karşılıklı Bağımlılık: Dünya giderek birbirine daha bağlımlı ve globaldır. Örnek olarak küresel ısınma verilebilir; yerel tutumların dünyayı nasıl etkilendiğinin açık göstergesidir.

6) Güven: Giderek daha fazla, sanal ortamın gerçek değeri haline geliyor.

7) Özgürlük: Walk the talk (by Nigel Paine)

8) Paylașım tavrı: Her geçen gün sosyal medya aracılıyla daha fazla kök sağlıyor. Bizde, söz konusu tavrı parasal imkanlara dönüștürebilmek amacıyla yeni yöntemler devreye sokacağız.

______________

A tradução deste artigo para o turco foi feita por Sylvie Giraud. Graças a esta preciosa contribuição, damos mais um passo em nossa principal iniciativa, que é construir pontes linguísticas que conectem o mundo inteiro! Obrigada, Sylvie! E, caso deseje entrar em contato direto com a nossa querida Sylvie, seguem os dados dela, abaixo:

Sylvie Cazzamini Giraud

turco <> português <> francês

+55-12-9604-0158 / +55-12-3662-3065

Campos do Jordão – SP

sylvie@interpretesdeconferencia.com.br